Tukea työllistämiseen

shutterstock_13015534

Bovallius-ammattiopisto (BAO) tukee monin tavoin kumppaniorganisaatiota erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työntekijöiden työllistämisessä. Ammatillisen erityisopetuksen ja työelämäyhteistyön asiantuntijamme kouluttavat työpaikkojen henkilöstöä työpaikkaohjaajiksi ja tarjoavat tukea työntekijän perehdyttämiseen ja opastamiseen sekä taloudellisten tukien hakemiseen.

BAOssa on myös kehitetty käytännönläheisiä työvälineitä erityistä tukea tarvitsevalle työntekijälle soveltuvien työtehtävien kartoittamiseen ja työllistämisestä aiheutuvien vaikutusten arviointiin. Työllistämistä ja perehdyttämistä tukevat materiaalit löydät Materiaalipankista.

Työllistämistä tukevat palvelut ja materiaalit: