Opinnollistaminen

shutterstock_42974893

 

Opinnollistaminen tarkoittaa työpajalla tai muussa työvaltaisessa oppimisympäristössä hankittavan osaamisen tunnistamista ja kuvaamista opetussuunnitelman kielellä. Opinnollistamisessa kehitetään aiemman osaamisen tunnistamisen sekä osaamisen kerryttämisen ja dokumentoinnin käytäntöjä.

Opinnollistamisen kautta eri oppimisympäristöissä hankitusta osaamisesta tulee yhteismitallista ja vertailukelpoista muihin oppimisympäristöihin kuten ammatilliseen koulutukseen nähden.

Yksilöllisiä opinpolkuja ja ammatillista osaamista

Opinnollistamisen avulla voidaan turvata valmentautujien yksilöllinen ja ammatillinen kasvu ja edistää yhteiskunnallista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Opinnollistamisen tavoitteena on myös lisätä työvaltaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan valmennuksen suunnitelmallisuutta.  Se auttaa tunnistamaan valmentautujien ammatillista osaamista ja tukemaan sen kehittymistä entistä suunnitelmallisemmin.

 
Tutustu Opinnollistamisen työkaluihin