Osaava Varsinais-Suomi IV ja V

Osaava Varsinais-Suomi I-V-hankkeissa on yhdenmukaistettu keinoja, joilla Varsinais-Suomen ammatilliset oppilaitokset kehittävät opetushenkilöstönsä osaamista. Tavoitteena on rakentaa yhteistyö ja toimintapa, jolla pystytään kartoittamaan oppilaitoskohtaisten ja koko Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen henkilöstön kehittymis- ja koulutustarpeet sekä järjestämään yhteistyössä tarpeita vastaavaa koulutusta.

Osaava Varsinais-Suomi IV-V-hankkeessa tavoitteena on ammattialakohtaisten työryhmien toiminnan vakiinnuttaminen sekä uusien työryhmien tarpeen arviointi. Hankkeessa arvioidaan käytössä olevien tiedostuskanavien toimivuus. Hanke ylläpitää OppilaitosFoorumia, jonka tehtävänä on koota opetushenkilöstön koulutustarpeita sekä tehdä yhteistyötä muiden koulutusta tuottavien hankkeiden kanssa. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen hankerahoituksen päätyttyä on hankkeen ydinajatus.

Bovallius-ammattiopisto toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Osaava IV toteutusaika: 1.5.2015–31.12.2016

Osaava V toteutusaika: 1.4.2016–4.6.2017

Rahoittaja: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Osaava-ohjelma

Koordinointi: Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Marja Jäntti, p. 040 900 4027, marja.jantti (a) bovallius.fi

osaava-logo