Opiskelijapalvelut

Bovallius-ammattiopiston opiskelijapalveluista vastaa moniammatillinen ja osaava henkilöstö, johon kuuluvat muun muassa opinto-ohjaajat, opintoneuvojat, palvelupäälliköt ja työhönvalmentajat. He tekevät yhteistyötä opiskelijan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Opiskelijapalveluiden tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Ammattiopiston henkilökunta tukee ja ohjaa opiskelijoita opintojen aikana sekä työhön ja itsenäiseen elämään siirryttäessä.

Voit saada ohjausta ja neuvontaa liittyen

  • opiskeluun
  • tuen tarpeen selvittämiseen
  • asumiseen, ruokailuun, asiointiin
  • raha-asioihin
  • työssäoppimiseen, työelämään valmentautumiseen ja työn löytämiseen
  • terveydenhoitoon ja kuntoutukseen
  • jatko-opintoihin ja muuhun toimintaan.