Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Luonnonvara- ja ympäristöala | Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja | Metsäalan perustutkinto

BAO_Markkinointikuvat_JVKL_PMAKI_092012_0370

Metsäalan koulutuksessa opiskellaan metsurin työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot. Metsätalouden koulutus­ohjelman ammatillisissa opinnoissa tutustutaan metsänhoitoon, puunkorjuuseen ja metsäluonto­palveluihin.

Opinnot painottuvat metsänhoitotöi­hin ja puutavaran hakkuuseen nuorissa kasvatusmetsissä. Opiskelijoiden keskeisiä työvälineitä ovat mootto­ri- ja raivaussaha. Opintoihin kuuluvia työssäoppi­misjaksoja toteutetaan muun muassa seurakuntien ja kaupunkien metsäosastoilla sekä metsänhoitoyhdistyksissä.

Toimipaikka
Pieksämäki, Bovallius-keskus

Lisätiedot
Opinto-ohjaaja Jaana Myyryläinen p. 040 560 9750
Sähköposti: etunimi.sukunimi@bovallius.fi