Hakeminen

hakeminen osoitteessa opintopolku.fi onnistuu vaikka padilla

Hakeminen koulutuksiin

Ammatillisen erityisopetuksen yhteinen hakuaika syksyllä 2017 alkaviin koulutuksiin osoitteessa opintopolku.fi on päättynyt. Opiskelijavalinnat julkaistaan 15.6.2017 ja tiedot lähetetään hakijoille kirjeitse. Hakijan on ilmoitettava opiskelijapaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään 29.6.2017.

Jos jäät kevään haussa ilman opiskelupaikkaa, kesän ja syksyn aikana kannattaa seurata www- ja Facebook-sivujamme mahdollisten auki tulevien paikkojen varalta.

Opiskelijavalinnan periaatteet

Bovallius-ammattiopiston koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Erityisen tuen tarpeen syynä voi olla esimerkiksi terveydellinen syy, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Opiskelijavalinnassa etusijalla ovat alle 25-vuotiaat nuoret, jotka ovat juuri päättäneet peruskoulunsa sekä muut ilman ammatillista perustutkintoa olevat nuoret.

Opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa
– erityisopetuksen tarpeeseen
– opiskelukuntoisuuteen
– soveltuvuuteen
– opiskelumotivaatioon.

Opiskelijavalinnassa hyödynnetään koulutuskokeilusta tai tutustumisjaksolta saatua palautetta. Hakijat, jotka eivät ole osallistuneet kokeilu- tai tutustumisjaksoille, kutsutaan valintapäivään tai -haastatteluun.