Hakeminen

ipad

Hakeminen koulutuksiin

Syksyllä 2017 alkaviin koulutuksiin hakuaika on 15.3.–5.4.2017.
Bovallius-ammattiopiston koulutuksiin haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi.
Hakemuksen liitteet toimitetaan oppilaitokseen postitse. Katso tarkemmat ohjeet Opintopolusta.

Opiskelijavalinta

Bovallius-ammattiopiston koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Erityisen tuen tarpeen syynä voi olla esimerkiksi terveydellinen syy, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Opiskelijavalinnassa etusijalla ovat alle 25-vuotiaat nuoret, jotka ovat juuri päättäneet peruskoulunsa sekä muut ilman ammatillista perustutkintoa olevat nuoret.

Opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa
– erityisopetuksen tarpeeseen
– opiskelukuntoisuuteen
– soveltuvuuteen
– opiskelumotivaatioon.

Opiskelijavalinnassa hyödynnetään koulutuskokeilusta tai tutustumisjaksolta saatua palautetta. Hakijat, jotka eivät ole osallistuneet kokeilu- tai tutustumisjaksoille, kutsutaan valintapäivään tai -haastatteluun.