Hakeminen

ipad

Hakeminen koulutuksiin

Ammatillisen erityisopetuksen yhteinen hakuaika syksyllä 2017 alkaviin koulutuksiin osoitteessa opintopolku.fi on päättynyt. Savonlinnan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen on vielä käynnissä erillishaku Wilman kautta osoitteessa bovallius.starsoft.fi/browsecourses. Myös kesän ja syksyn aikana kannattaa seurata www- ja Facebook-sivujamme mahdollisten auki tulevien paikkojen varalta.

Opiskelijavalinta

Bovallius-ammattiopiston koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Erityisen tuen tarpeen syynä voi olla esimerkiksi terveydellinen syy, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Opiskelijavalinnassa etusijalla ovat alle 25-vuotiaat nuoret, jotka ovat juuri päättäneet peruskoulunsa sekä muut ilman ammatillista perustutkintoa olevat nuoret.

Opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa
– erityisopetuksen tarpeeseen
– opiskelukuntoisuuteen
– soveltuvuuteen
– opiskelumotivaatioon.

Opiskelijavalinnassa hyödynnetään koulutuskokeilusta tai tutustumisjaksolta saatua palautetta. Hakijat, jotka eivät ole osallistuneet kokeilu- tai tutustumisjaksoille, kutsutaan valintapäivään tai -haastatteluun.