Hakeminen

hakeminen osoitteessa opintopolku.fi onnistuu vaikka padilla

Hakeminen koulutuksiin

Ammatillisen erityisopetuksen yhteinen hakuaika syksyllä 2018 alkaviin koulutuksiin on 14.3. – 4.4.2018. Hakeminen tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi. Liitteet toimitetaan oppilaitokseen 12.4.2018 mennessä. Opiskelijavalinnat julkaistaan 14.6.2018  ja tiedot lähetetään hakijoille kirjeitse.

Jos jäät kevään haussa ilman opiskelupaikkaa, kesän ja syksyn aikana kannattaa seurata www- ja Facebook-sivujamme mahdollisten jatkuvaan hakuun auki tulevien paikkojen varalta.

Opiskelijavalinnan periaatteet

Bovallius-ammattiopiston koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Erityisen tuen tarpeen syynä voi olla esimerkiksi terveydellinen syy, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Opiskelijavalinnassa etusijalla ovat alle 25-vuotiaat nuoret, jotka ovat juuri päättäneet peruskoulunsa sekä muut ilman ammatillista perustutkintoa olevat nuoret.

Opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa
– erityisopetuksen tarpeeseen
– opiskelukuntoisuuteen
– soveltuvuuteen
– opiskelumotivaatioon.

Opiskelijavalinnassa hyödynnetään koulutuskokeilusta tai tutustumisjaksolta saatua palautetta. Hakijat, jotka eivät ole osallistuneet kokeilu- tai tutustumisjaksoille, kutsutaan valintapäivään tai -haastatteluun.