Vankilaopetuksen verkkokurssit

Vankilaopetuksen verkkokurssimateriaalit on tarkoitettu vapaasti hyödynnettäväksi. Kurssit ovat:

  • Rahat riittämään -verkkokurssi
  • Kertausta perusasteen matematiikasta -verkkokurssi
  • Yhteiskuntavalmiudet-verkkokurssi
  • Oppimis- ja viestintätaidot -verkkokurssi
  • Johdatus yrittäjyyteen -verkkokurssi
  • Kulttuurin ja kuvallisen ilmaisun verkkokurssit

Verkkokurssien kuvauksissa on tieto kutakin materiaalia hallinnoivasta organisaatiosta sekä yhteyshenkilöistä. Kursseihin voit tutustua tarkemmin pyytämällä yhteyshenkilöltä vierailijatunnukset verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Verkkokurssit on kehitetty ESR-rahoitteisessa Vankilaopetusta verkossa -hankkeessa.