Työssäoppiminen ja työllistäminen

TOP-paikkojen oppimismahdollisuuksien kartoitustyökaluja. Taitoa toiminnasta -hankkeessa kehitettyjä työkaluja työssäoppimispaikkojen oppimismahdollisuuksien kartoittamiseen ja dokumentointiin. Materiaalia voi käyttää muun muassa ammatillisessa koulutuksessa ja työpajoilla. Työkaluja voi myös hyödyntää ammatinvalinnan ohjauksessa, koska opetussuunnitelma on avattu konkreettisesti. Katso myös oppimisympäristön tunnistamisen raporttimalli ja raportin täyttämisohje.

Työpaikkojen oppimismahdollisuuksien tunnistaminen aloittain:

Työelämäjakso-opas tarjoaa ideoita työelämäjakson innostavaan ja suunnitelmalliseen toteutukseen. Materiaalia voi käyttää työkirjan tavoin ja kirjata opiskelijan oman prosessin eteneminen muistiinpanosivuille. Opas on suunniteltu erityisesti ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) tarpeisiin, mutta sitä voi hyödyntää myös muissa koulutuksissa. Opas on tuotettu M.O.T.-hankkeessa.

Laajennettu työssäoppiminen -esite kertoo perustiedot laajennetusta työssäoppimisesta ja siihen liittyvistä käytännön asioista. Työnantajille suunnattu esite on tuotettu M.O.T.-hankkeessa.

Ohjaa ja opasta -kortit on kehitetty työpaikoilla tapahtuvan opiskelijan ohjaamisen tueksi. Korteissa on käytännön vinkkejä työhön perehdyttäjälle ja työpaikkaohjaajalle. Kortit soveltuvat myös työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaaliksi ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen käsittelyyn ammatillisessa opetuksessa. Kortit on tuotettu OPH:n rahoittamassa Työssäoppimisen ja näyttöjen laatuhankkeessa.

Tukea työllistymiseen -oppaat kertovat keskeisistä työllistymistä tukevista palveluista ja taloudellisen tuen muodoista. Oppaasta on oma versionsa opiskelijalle, työnantajalle ja ammattiopiston henkilöstölle

Työanalyysin avulla voidaan kartoittaa työpaikalta erityistä tukea tarvitseville henkilöille soveltuvia työtehtäviä. Työanalyysi auttaa tekemään näkyväksi työn luonnetta ja työn ammattitaidolle ja työkyvylle asettamia vaatimuksia.  Tehtävistä saatua tietoa voidaan hyödyntää myös töiden suunnittelussa, uudelleen organisoinnissa tai työntekijöiden perehdyttämisessä. Työanalyysi-lomake on kehitetty OPH:n rahoittamissa Toive -hankeperheen hankkeissa.

Tarinoita työstä ja sen tekijöistä -videot (Youtube) kertovat osatyökykyisten onnistuneesta työllistymisestä työntekijöiden ja heidän työnantajiensa kautta. Videoita voidaan käyttää myös koulutus- ja perehtymismateriaalina. Videotarinat on toteutettu OPH:n rahoittamissa Toive -hankeperheen hankkeissa.

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä on Bovallius-ammattiopiston kehittämä opas opiskelijoille, jotka pohtivat työhön tai työllistymiseen liittyviä asioita. Opas on tuotettu ESR-rahoitteisessa MAST-hankkeessa.

Hyvä työpaikkaohjaaja –videolla Bovallius-ammattiopiston opiskelijat kertovat työssäoppimisesta ja mitä työpaikkaohjaajalta odottavat. Video on tuotettu ESR-rahoitteisessa Laakeri-hankkeessa.

Laakeri.info – Työssäoppimisen verkkopalvelu Varsinais-Suomessa. Verkkopalvelusta löytyy materiaaleja muun muassa työssäoppimisen järjestämisen ja opettajien työelämäosaamisen kehittämisen tueksi.