Opinnollistamisen työkalut

Käsikirja opinnollistamisen työkaluihin

Käsikirja opinnollistamisen työkaluihin koostuu kahdesta itsenäisestä osiosta. Ensimmäisessä osassa esitellään lyhyesti opinnollistamisen prosessi ja sen tueksi kehitetyt työkalut. Toisessa osiossa neuvotaan, kuinka osaamiskartan voi luoda omaan organisaatioon. Osaamiskartan täyttöohje toimii myös erillisenä oppaana silloin, kun opinnollistamisen perusajatukset ja teoria ovat jo tuttuja. Yhdessä osiot muodostavat kokonaisuuden, jolla organisaation opinnollistaminen onnistuu.

OSSUT

Työpajoilla tapahtuvan valmennuksen opinnollistamiseen on kehitetty apuvälineitä, kuten taulukoituja opetussuunnitelmia sekä arvioinnin ja osaamisen tunnustamisen työkaluja. Keskeisin työkalu on osaamisen tuottamisen ja kerryttämisen opetussuunnitelmapohjainen suunnittelutyökalu OSSU.
Ossut ovat alakohtaisia ja perustuvat valtakunnallisiin ammatillisten perustutkintojen perusteisiin sekä valmentavan ja valmistavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelman perusteisiin. Ossuja on tehty 19 ammattialalle yhteensä 74 eri ammattiin. Ossuja voidaan käyttää monin tavoin, muun muassa oppimisympäristöjen analysointiin ja osaamista kerryttävien tehtävien tunnistamiseen, valmentautumisjaksojen suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, kertyneen osaamisen dokumentointiin osaamistodistuksessa, yksilövalmennuksessa osaamiskartoituksiin sekä koulutus- ja työelämäpolkujen suunnitteluun sekätyöelämän edellyttäminen osaamistarpeiden määrittelyyn.

Opasvideot:

OSSUt aloittain:
Linkin takaa aukeaa OSSU-tiedosto, jonka voi vapaasti tallentaa ja muokata omaan käyttöön sopivaksi:

Työpajoilla tapahtuvan oppimisen opinnollistamista on tehty Ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hankkeessa, joka oli sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ESR-hanke.

Valtakunnallisen osaamistodistustyöryhmän mallit

Ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hankkeen kutsumana kokoontui kaikille avoin osaamistodistustyöryhmä, johon osallistui edustajia kaikkiaan 21 eri organisaatiosta. Työryhmä kehitti valtakunnallisen osaamistodistusmallin käytettäväksi tunnistetuissa (=opinnollistetuissa) oppimisympäristöissä. Malli on vapaasti käytettävissä niissä oppimisympäristöissä, joissa oppimisympäristön tunnistaminen on tehty ja työryhmän laatima oppimisympäristön tunnistamisraportti on saatavilla.

Tunnistetut oppimisympäristöt

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) verkkosivuille (www.tpy.fi) kootaan listaus opinnollistetuista TPY:n jäsentyöpajoista. Jos organisaatiosi on TPY:n jäsen ja haluatte mukaan listalle, toimita www-osoite TPY:n tiedottaja Seija Juntuselle, seija.juntunen (a) tpy.fi.

Osaamiskartta

Ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hankkeessa on kehitetty Excel-pohjainen osaamiskartta-työkalu oppimisympäristön kuvaamiseen. Osaamiskarttaa voidaan käyttää apuna osaamistodistuksen liiteosiossa ammattialakohtaisen osaamisen tunnistamisessa. Osaamiskartan täyttöohje julkaistaan keväällä 2015.