Yhteistyö

yhteistyö-kädet

Bovallius-ammattiopisto kehittää ammatillista erityisopetusta yhteistyössä erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja verkostojen kanssa.

Ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto AMEO
Bovallius-ammattiopisto on yksi Suomen seitsemästä ammatillisesta erityisoppilaitoksesta, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä ammatillisen erityisopetuksen kehittämiseksi.
www.ameo.fi

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Bovallius-ammattiopisto on jäsen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksessä, jonka tärkein tehtävä on kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöisesti.
www.amke.fi

The European Network for Professionals working with People with Hearing Impairments – HIPEN
Bovallius-ammattiopisto toimii HIPEN-verkostossa, jossa tehdään kansainvälistä yhteistyötä kuulovammaisten koulutuksen, työelämään siirtymisen sekä yhteiskuntaan osallistumisen edistämiseksi.
http://hipen.eu

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
S. ja A. Bovalliuksen säätiö on jäsenenä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitossa, SAKU ry:ssä. Sekä opiskelijat että henkilöstö osallistuvat aktiivisesti toimintaan.
http://www.sakury.net/

Suomen vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry
AMEO-verkosto tekee yhteistyötä Suomen vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n kanssa, joka kehittää liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissa oleville henkilöille.
www.vammaisurheilu.fi