Osaava 7 – Käytännöt elämään arjessa

Ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO-verkosto) toteuttamissa Osaava-projekteissa on vuodesta 2010 lähtien edistetty opetus- ja ohjaushenkilöstön työhyvinvointia kehittämällä henkilöstön pedagogista osaamista, osaamisen johtamisen käytäntöjä sekä muita työyhteisön hyvinvointia tukevia työskentelytapoja ja -menetelmiä. Kehittämisen kohteina ovat olleet ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuuden kehittäminen sekä tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen liittyvä osaamisen kehittäminen.

Osaava 7 – Käytännöt elämään arjessa -projektissa jatketaan näihin teemoihin kehitettyjen toimintatapojen ja rakenteiden juurruttamista osaksi oppilaitosten perustoimintaa.

Tavoitteet

  1. Juurruttaa ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijaosaamisen ja asiantuntijana toimimisen johtamisen, kehittämisen, laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen käytäntöjä projektiverkoston oppilaitoksissa
  2. Kehittää projektiverkoston oppilaitoksissa henkilöstön valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä (työntekijät, jotka eivät aiemmin ole toimineet asiantuntijoina) sekä ylläpitää ja edelleen kehittää asiantuntijatehtävissä jo toimivan henkilöstön osaamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
  3. Juurruttaa tieto- ja viestintäteknologian osaamisen johtamisen rakenteita ja käytänteitä edistämällä projektiverkoston oppilaitosten oman tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategista kehittämistä ja sen toimeenpanoa.
  4. Jatkaa TVT-tukihenkilömallin ja TVT-tukihenkilöiden osaamisen kehittämistä ja hyvien käytänteiden jakamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
  5. Kehittää opetus- ja opetuksen tukipalveluhenkilöstön TVT-osaamista siten, että henkilöstölle luodaan edellytykset digitaalisten ratkaisujen pedagogiseen hyödyntämiseen sekä TVT:n monipuoliseen ja innovatiiviseen opetuskäyttöön.

Toteutusaika: 29.2.2016–2.6.2017

Rahoittaja: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Osaava-ohjelma

Koordinointi: Ammattiopisto Luovi

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Marja Jäntti, p. 040 900 4027, marja.jantti (a) bovallius.fi

AMEO-verkosto palkittiin Osaava-ohjelman vuoden 2015 hankeverkostona.

osaava-logo