Digiroihu

Digiroihu on opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke, jonka tavoitteena on edistää yhteisöllisen oppimiskulttuurin vahvistumista Varsinais-Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetushenkilöstö ja myös opiskelijat osallistuvat hankkeessa toteutettavien suunniteluun ja toteuttamiseen. Tulos konkretisoituu opiskelijoiden yhteisöllisenä, oppiainerajat ja vuosiluokat ylittävänä oppimisena. Hankkeessa tuetaan uuden pedagogiikan kehittämistä ja käyttöön ottoa. Erityisesti halutaan vahvistaa opettajien teknologiataitojen kehittymistä. Opettajia ohjataan hyödyntämään digitaalisten opetus- ja ohjausmenetelmien käyttöä opetuksessa ja rakentamaan yhdessä työelämälähtöisiä tutkinnon osia/opintoja. Opiskelijoita motivoidaan oppimaan lisäämällä tutkinnon osan toteutukseen pelillisyys ja mahdollisuus edetä omaa tahtia ja halutessaan syventää oppimistaan läpäisyyn riittävältä tasolta kiitettävälle tasolle.

Hanke sisältää seuraavat kehittämisosiot:

  1. Digitaalisuus uudistaa open: koulutuksia opetushenkilöstölle ja johdolle, vertaisarviointi
  2. Sytykkeet: Oppilaitoskohtaisia koulutuksia ja digi-teemaviikkoja
  3. Kuvita: erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden huomioiminen digitaalisen oppimateriaalin tuottamisessa, visuaalisuus
  4. Simulaatiokouluttajien pedagogiset taidot

Bovallius-ammattiopisto toimii hankkeen osatoteuttajana.

Toteutusaika: 1.5.2016–31.12.2017

Rahoittaja: Opetushallitus

Koordinointi: Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Marja Jäntti, p. 040 900 4027, marja.jantti (a) bovallius.fi