Kehittäminen ja hankkeet

Aikuiskoulutus122012Turku_1768

Bovalllius-ammattiopisto on asiantuntijaorganisaatio, jolle on järjestämisluvassa määritelty koulutuksen järjestämisen lisäksi erityisopetuksen kehittämis- ja palvelutehtävä. Sen mukaisesti oppilaitos kehittää ammatillista erityisopetusta ja tarjoaa asiantuntijapalveluita myös muille organisaatioille. Tavoittena on edistää koulutuksen saavutettavuutta, yksilöllisten opintopolkujen toteutumista sekä opiskelijoiden työllistymistä ja integroitumista yhteiskuntaan.

Bovallius-ammattiopiston hanketoiminnan tavoitteena on kehittää omassa ja yhteistyökumppaneiden käytännön työssä todetun tarpeen pohjalta ammatillista erityisopetusta sekä yksilöllisiä opinto- ja jatkopolkuja. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, alan järjestöjen ja työelämän kanssa.

Lisätietoa Bovallius-ammattiopiston asiantuntijapalveluista löydät Asiantuntijapalvelut-sivulta.